Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), năng lực cạnh tranh chính là chìa khóa giúp các quốc gia giải quyết những thách thức trong hiện tại và tương lai. Trong 10 năm qua, WEF đã quan sát và đúc kết về những xu hướng chính trên thế giới...
Thomas Corley đã dành 5 năm để tìm hiểu cuộc sống của người nghèo, và phát hiện ra 4 thói quen tiền bạc mà họ có, khác biệt hẳn với người giàu.Thomas C. Corley rất hiểu sự khác biệt giữa việc trở nên giàu có và sự nghèo khó:...